Praktilised koolitused | Neljapäevaregatt | Jahtide rent | Firmaüritused | Hea teada | Asukoht
Algkursus Edasijõudnute kursus
Purjetamise algkursus on praktiline purjetamisõpe merel, mis on mõeldud purjetamisega alustajatele ja väikelaevajuhi eksamiks valmistujatele. Instruktori juhendamisel tehakse purjetamistehnilisi harjutusi, õpitakse käsitlema purjesid ning saab kätt proovida jahi juhtimisel. Iga tunni alguses enne merele minekut tehakse 20-30 minutiline teoreetiline ülevaade eeloleva tunni teemadest. Koolituse läbinu on suuteline purjetama jahil meeskonnaliikmena.

Koolitus sisaldab: lühike ülevaade jahi ehitusest ja purjede tööpõhimõtetest, kursid tuule suhtes, põhilised sõlmed ja terminid, ohutus ja käitumine jahi pardal, jahi sõiduks ettevalmistamine, sillast lahkumine ja sildumine, purjede käsitlemine ja põhiliste manöövrite sooritamine, rehvimine, manööver "mees üle parda", jahi roolimine kursil hoidmise tasemel.

Kursus kestab 4 x 3 tundi ja viiakse läbi Tallinna lahel.
Hind: E-R 10.00-13.00 140 €,
E-R 18.00-21.00 ja L-P 12.00-15.00 160 €.
Edasijõudnute kursus on loogiline järg algkursusele, mille käigus omandatakse manöövrite roolimise oskused ning tutvutakse spinnakeri käsitlemise tehnikaga. Sarnaselt algkursusele viiakse koolitus läbi merel instruktori juhendamisel. Edasijõudnute kursuse läbinu on suuteline jahti juhtima ning kasutama spinnakeri vaikse ja keskmise tuulega.

Koolitus sisaldab: ülevaade merel tee andmise reeglitest, kursid meridiaani suhtes, jahi roolimise tehnika, meeskonna juhtimine, manöövrite roolimine, spinnakeri käsitlemine.

Kursus kestab 4 x 3 tundi ja viiakse läbi Tallinna lahel.
Hind: E-R 10.00-13.00 140 €,
E-R 18.00-21.00 ja L-P 12.00-15.00 160 €.
Avamere- ja navigatsioonikoolitus Neljapäevaregatt
Avamere- ja navigatsioonikoolitus on kahepäevane purjetamine Soome saarestikus, sisaldab kahte ööbimist sadamas või ankrul. Esimese päeva pärastlõunal, mis tihti langeb reedele, ületatakse Soome laht ja ööbitakse Porkkala neeme või Inkoo faarfaatri lähistel. Teisel päeval sõidetakse saarestikus sisemistel faarfaatritel ning õpitakse tundma meremärke, põhilisi navigeerimisvõtteid GPS-seadme abil ja kasutades klassikalisi meetodeid. Õpitakse ankrule jäämist, tee andmise reegleid jms. tiheda laevaliiklusega veealadel sõitmiseks vajalikku. Kolmandal päeval väljutakse saarestikust avamerele ning võetakse kurss tagasi kodusadamale. Märksõnadeks on generaal-, kompassi- ja kaardikurss, triiv, sobiva purjestuse valik, purjede seadistamine, jahi roolimine, ohutus jahi pardal. Avamerekoolitusel leidub aega ka puhkuseks, ujumiseks ning õhtusteks vestlusteks jahi tekil.

Koolitus kestab 2,5 päeva.
Hind: 220 €, sisaldab toitu jahi pardal, sadamamakse ja kütust.
Neljapäevaregatt ehk ”Neljapäevak” on algajate regatt, mis toimub terve hooaja vältel iga neljapäeva õhtul Tallinna lahel. Regatist saavad osa võtta kõik soovijad, kel huvi ennast lihtsalt merel testida või saada esimene ettevalmistus võistluspurjetamiseks. Purjetamisoskus ei ole nõutav, kuna jahte juhivad kogenud instruktorid, kes jooksvalt oma meeskondi juhendavad ja õpetavad. Reeglina moodustatakse meeskonnad selliselt, et igas jahis on mõned eelnevat kogemust ja oskusi omavad purjetajad. Maksimaalselt on distantsil kuus Bluesail 24 tüüpi jahti. Kõik osavõtjad varustatakse päästevestidega.

Võistlus kestab 2-3 tundi, ühe korra osavõtutasu on 20 €.

Info ja registreerimine kirja teel või telefonil 501 6010.
Jahtide rent Kinkekaart
Rendime jahte Bluesail 24 minimaalse kasutusajaga kolm tundi. Jahte on võimalik kasutada väljasõitudeks Tallinna lahele nt. pere, sõprade või kolleegidega, samuti treeninguteks. Reeglina anname kaasa kapteni, kes juhendab ning vastutab ohutuse eest. Ilma kaptenita saab jahte kasutada ainult juhul, kui oleme veendunud, et jahi juht suudab tagada inimeste ja veesõiduki turvalisuse.

Jahi rendi hind kolmeks tunniks on 50 €, millele lisandub kapteni tasu 30 €. Pikemate sõitude puhul on tasu kokkuleppel.

Nimelise kinkekaardi tellimiseks täitke registreerimisvorm kinkekaardi TELLIJA (st. Teie enda) andmetega ning valige koolitus(ed). Lisainfo lahtrisse kirjutage kaardi SAAJA ees-ja perekonnanimi, telefoninumber ja meiliaadress. Kui soovite jõuluteemalist kaarti, märkige ära soovitud kujunduse number (1-4 ülaloleval pildil). Soovi korral mahub kinkekaardile ka 1-2 lühikesest lausest koosnev pühendus. Alternatiivina saatke kinkekaardi saaja ja tellija nimed, kontaktandmed ning kujunduse number meile kirja teel.

Kinkekaardi näidise saadame Teile üldjuhul 1-2 päeva jooksul pdf-faili kujul. Paberile trükituna toimetame kinkekaardi Tallinna piires eelnevalt kokku lepitud kohta või saadame posti teel Teie poolt näidatud aadressile. Viimasel juhul lisanduvad postikulud.

Firmaüritused
Ettevõtetele pakume koolitusi, väljasõite ja purjetamisvõistlusi kuni 30-le inimesele. Üks populaarsemaid formaate on sportlik regatt Bluesail 24 tüüpi jahtidel, millele eelneb umbes tunniajane kiirkoolitus. Jahte juhivad ja meeskondi juhendavad kogenud instruktorid. Teise näitena võib tuua meeskonnatöö koolituse merel, millele järgneb spetsialisti analüüs ja soovitused.
Koolitused eritellimusel
Korraldame purjetamiskoolitusi gruppidele vastavalt tellija soovile. Samuti on võimalik võtta individuaalseid purjetamistunde. Püüame olla võimalikult paindlikud ja vastu tulla tellija soovidele. Näiteks võib tuua mõnetunnise perepurjetamise nädalavahetusel, mis sisaldab purjetamise algõpet ning kus saavad osaleda lapsed alates 8-ndast eluaastast.
Muud teenused
Väiksemas mahus saame osutada järgnevaid teenuseid: jahtide tehnilise seisukorra hindamine ja konsultatsioonid, jahtide üleviimine Euroopa piires, kapteni teenus, jahtide hooldus ja pisiremont.
Hea teada Asukoht
Purjetamiskoolitustel osalemine on jõukohane kõigile normaalse tervise juures olevatele täiskasvanutele sõltumata soost ja vanusest. Õppegrupid komplekteeritakse selliselt, et instruktor saab tegeleda personaalselt iga osavõtjaga, arvestades tema võimete ja kogemustega. Ujumisoskuse puudumine või prillide/läätsede kandmine ei ole takistuseks koolitustest osavõtmiseks.

Praktilised koolitused viiakse läbi Tallinna lahel, avamerekoolitused Soome lahel. Meie kodusadamaks on TOP sadam Pirital aadressiga Regati pst. 1 Tallinnas. Õppejahtidena on kasutusel väiksemad Bluesail 24 tüüpi kiiljahid ning keskmise suurusega avamerejaht X-35. Jahid on varustatud vajalike ohutus- ja navigatsioonivahenditega.

Koolitusele registreerimine

Registreerimiseks palume täita registreerimisvorm või saata kiri, kus tuleks ära märkida koolitus(te) nimetus(ed), Teie nimi, meiliaadress, kontaktelefon ja praktiliste kursuste korral üleriietuse suurus (S/M/L/XL/XXL). Mõne päeva jooksul võtame Teiega ühendust, lepime kokku kursuse ajakava ning saadame koolitusega alustamiseks vajaliku info. Küsimuste korral võib need saata kirja teel või helistada telefonil 501 6010.

Isiklik varustus

Kursustel osalejatele anname kasutamiseks tormiriided, purjetamiskindad ja päästevestid. Isikliku varustusena on koolitustel vajalik kanda soovitavalt heleda tallaga sportlikke jalatseid ning ilmale vastavat riietust. Soovitav on kaasa võtta vahetusjalatsid ja -sokid. Riietumisel peaks arvestama, et õhtuti ja tuulise ilmaga võib merel olla oluliselt jahedam kui maal. Päikesepaistelise ilmaga peaksid kaasas olema UV kaitsega või klaasist päikeseprillid. Päikesepõletuse vältimiseks on kasulik kanda pikkade varrukate ja kinnise kaelusega särki või pluusi, pikki pükse ning mütsi.

Koolitused sõltuvad ilmast

Purjetamiskoolitused toimuvad tuule tugevusega 3-10 m/s. Merele ei minda lausvihma ja tuuletu ilmaga. Purjetamiseks mittesobivate olude korral teatab instruktor sellest osavõtjatele telefoni teel vähemalt üks tund enne kursuse algust ning lepib kokku uue kursuse toimumisaja.
Küsimuste korral palume saata kiri või helistada telefonil 501 6010. Jooksvat infot ja uudiseid avaldame Facebook'i leheküljel www.facebook.com/purjetamiskoolitus.